Котли на відходах деревини: коментарі споживачів газета «Деревообробник» №7 (217)

Котли на відходах деревини: коментарі споживачів

Попри неврегульованість вітчизняного «енергоощадного» законодавства котли, що працюють на відходах деревини, як альтернатива насамперед, традиційним газовим, здобувають собі в Україні дедалі ширше коло споживачів. Редакція газети сконтактувалася з цього приводу з трьома підприємствами, які працюють у різних галузях української господарки та представляють різні регіони нашої країни. Усі вони, однак свого часу придбали такі котли в українсько-чеського СП «РОЙЕК-Львів». Ми попросили їх керівників коротко розповісти про обставини, які спонукали їх до такого рішення, та окреслити вигоди, які вони від цього отримали.

ТзОВ «Дон.Пак», Донецьк

Сфера діяльності: виробництво гофрокартону та тари з нього

Леонід Сергійович ШЕВЧЕНКО, директор з комерції

Раніше в нас були встановлені котли, що працюва­ли на твердому, вугільному паливі . Та їх обслуговуван­ня було занадто трудомістким. Крім того, ці котли мали надто низький ККД, оскільки їх експлуатували вже тривалий час. Отож ми придбали новий котел, який працює на відходах деревини . Ми застосовуємо його винятково для опалювання своїх приміщень. Жодної участі у виробничому процесі він не бере, тому не можна сказати, щоб цей котел безпосередньо вплинув на ефективність чи рентабельність нашого виробництва. І все ж тоді, у 2003 році, його придбання було досить вигідним. Адже в той час ми були в цьому, так би мовити, «піонерами». Таких котлів у Макіївці тоді не було зовсім. Відповідно, із паливом для нього жодних проблем не виникало. З лісоскладів та сто­лярних майстерень нам безплатно віддавали тирсу як відходи виробництва. Зараз ситуація докорінно змінилася: у нашому регіоні з'явилося багато кот­лів, що працюють на відходах деревини, тому пали­во доводиться купувати за гроші. Отож говорити про вигідність нашого тодішнього придбання можна тільки з огляду на нещодавнє 75% підвищення цін на природний газ для промислових споживачів, якщо розглядати як альтернативу традиційний котел на газі. Якби це був просто новий вугільний котел, то, мабуть, він теж був би більш трудомістким.

ТзОВ «Круг-древпром», Черкаси

Сфера діяльності: деревообробка

Віталій Георгійович БІЛОШИЦЬКИЙ, директор

Наш завод, що вироб­ляє піддонну дошку та европіддони, був вста­новлений та запущений у 2005 році. Тож вже на етапі проектування перед нами постало питання опалення при­міщень. Іншою пробле­мою, яку необхідно було розв'язати, стала утилі­зація відходів деревини. У цій ситуації придбання саме такого опалювального котла, який працює на виробничих відходах, видавалося нам найбільш оптимальним варіантом. Зараз можна сказати, що цей котел наші очікуван­ня виправдав. На нашому підприємстві він виконує одразу кілька функцій. По-перше, постачає гаря­чу воду для обігрівання виробничих та побуто­вих приміщень; по-друге постачає гарячу воду для процесу сушіння деревини, і нарешті він позбавляє нас відходів виробництва (тирси, стружки, кус­кових відходів тощо). Цього палива нам наразі цілком достатньо для його обслуговування. Придбаний нами котел допоміг нам підвищити й ефективність нашо­го виробництва, а його рентабельність стала особливо відчутною цього року після підви­щення цін на газ. Крім того, такий котел має значні переваги з точки зору безпечної експлуа­тації.

«Бізнес-центр» ІФООДЛ «Галицькі Ґазди», Івано-Франківськ

Сфера діяльності: ремонтно-будівельні роботи та надання послуг теплопостачання

Михайло Миколайович ДРАЧ, директор

Перемігши у від­повідному державному тендері, ми встановили котли, придбані в грудні 2007 року в українсько-чеського спільного підприємства «РОЙЕК-ЛЬВІВ», у котельні, яка опалює житлові приміщення площею 18,8 тис. м² та 3 бюд­жетні організації в м. Надвірна Івано-Фран­ківської області. За підсумками лютого 2009 р., завдяки їх роботі зекономлено 41,066 тис. м природного газу, що в грошовому еквіваленті становить 105,54 тис. грн. А в березні (станом на 18 березня - Ред.) уже зекономлено 28,00 тис. м природного газу - в грошовому еквіваленті 71,96 тис. грн. Загалом, економія коштів на опа­лення становить близь­ко 28%. Проте ще не повністю врегульовані проблеми з постачанням відходів деревообробної промисловості потрібної якості. Недоліком хвой­ник букових, дубових та інших відходів є, зокре­ма, їх висока вологість. Незабаром у приміщенні котельні ми плануємо ввести в експлуатацію шнекову установку для брикетування, що дасть змогу здешевити вар­тість палива та збіль­шити теплопродуктив­ність. У перспективі зі зростанням ціни на природний газ експлу­атація таких котлів ставатиме дедалі вигіднішою. По-перше, вона дає змогу знизи­ти та стабілізува­ти собівартість ви­робництва тепло­вої енергії; по-друге, кошти, витрачені на придбання палива, залишатимуться в Україні. Слід, однак, зазначити, що впро­вадження цієї техно­логії виробництва теплової енергії пот­ребує вдосконалення: треба більше механі­зувати процес пода­вання відходів дереви­ни до котла, підготу­вати запас сировини та продумати органі­зацію роботи.


дивитись всі статті
DEVELOPED BY SEVEN 2010
  
ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ