КОТЛИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ !

 

АВТОМАТИЧНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ "СТОЖАРИК"

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ: 30, 50, 95 кВт

Унікальна можливість автоматичного спалювання пелет і стружки, тріски, тирси вологістю до 40%, а також одночасно дров.

Основне паливо: сипкі відходи деревини довжиною до 15 мм (стружка, тріска, тирса, абсолютною вологістю від 10% до 40%). Максимальний розмір тріски (щєпи) - 3х7х15мм. 

Альтернативне паливо:  пелети деревні діаметром 4-10 мм, довжиною 5-15 мм, вологістю до 12%.  
Альтернативне паливо:  кускові відходи деревини, дрова абсолютною вологістю10-50% (довжиною до 500 мм, товщиною або діаметром до 250мм), деревні брикети.  
 
      Час спалювання
   
     

 

     
     

   
     

Ціни

   
           
       
   
                
   
     

Твердопаливні котли "СТОЖАРИК" призначені для обігріву доступним та дешевим паливом промислових та побутових приміщень площею до 950 м2, або сушильних камер об'ємом деревини до 20 м3.  

Котли працюють за технологією поєднання піролізного та класичного спалювання відходів деревини, підтримують задану температуру води в системі опалення, автоматично спалюючи необхідну кількість сипкого палива.

Для спалювання в автоматичному режимі використовуються сипкі відходи деревини, а також відходи переробки соняшника, та інших видів біомаси з низькою зольністю; для спалювання в напівавтоматичному режимі з ручним завантаженням - кускові види палива.

 
 

 

 

Твердопаливні котли "Стожарик" мають можливість спалювання суміші пелет і дешевих сипких відходів деревини, що дозволяє суттєво економити кошти на придбання пелет, або покращити горіння вологого палива.Слід мати на увазі: чим більша вологість палива, тим менша теплова потужність.

Сипке паливо завантажується у бункер об'ємом 0,5 м3 або 2,0 м3, звідки за допомогою "плаваючого" обвалювача і шнека з окремими приводами подається у камеру спалювання котла. Полум'я проходить через газотрубний теплообмінник, нагріваючи воду системи опалення до необхідної температури. 

Одного завантаження бункера 0,5м³ пелетами в середньому достатньо для забезпечення роботи котла від 1,6  до 5 діб (на максимальній потужності від 1 до 3 діб), а тирсою або тріскою вологістю до 40%  -  від 10 до 34 годин.           

Одного завантаження бункера 2,0 м³ пелетами  в середньому достатньо для забезпечення роботи котла від 5 до 16 діб, а тріскою - від 2 до 7 діб.

Кускове паливо спалюється безпосередньо у топці водогрійного котла, яка для цього виконана у збільшених розмірах 400х600х550мм. 

Твердопаливні котли "Стожарик" використовують:

1.   Автоматизовані системи:

 • подачі необхідної кількості сипкого палива у топку котла;
 • регулювання заданої температури теплоносія.

2.   Захисні системи:

 • захисту від "зависання" палива у бункері "плаваючим"обвалювачем;
 • захисту від заклинювання палива у коробі шнеку з багаторазовим автоматичним спрацюванням;
 • захисту від загоряння палива у коробі шнеку з автоматичною подачею води насосом та автономним електроприводом;
 • захисту від закипання води у котлі на базі робочого і аварійного датчиків;
 • захисту від недостатньої тяги у топці котла;
 • контролю температури вихідних газів з котла.

3.   Можливості регулювання:

 • кількості палива, що поступає з бункера у подаючий шнек;
 • піддуву первинного повітря під колосникову решітку і вторинного повітря у зону горіння;
 • тяги на виході з твердопаливного котла;

 

Складові елементи та схема роботи

Енергокомплекс "Стожарик" складається з двох основних вузлів: бункера для сипкого палива і водогрійного котла, які з'єднуються між собою фланцями короба шнеку.Комплектується допоміжними вузлами: пультом керування, вентилятором піддуву та вузлом гасіння вогню у коробі шнека.


 1. Пульт керування.
 2. Бункер 0,5 мабо 2,0 м3.
 3. Сипке паливо.
 4. "Плаваючий" шнек (обвалювач палива).
 5. Привід обвалювача.
 6. Привід шнека.
 7. Дозатор, давач розклинювання шнеку.
 8. Шнек подачі палива.
 9. Давач t° шнека.
 10. Вода захисту від загоряння.
 11. Топка теплообмінника, дрова.
 12. Вентилятор піддуву.
 13. Вторинний піддув.
 14. Колосники.
 15. Зольник, дверцята.
 16. Зона допалювання.
 17. Дверцята завантаження дров.
 18. Давач тяги.
 19. Манометр.
 20. Люк для чистки димогарних труб.
 21. Вода у теплообміннику.
 22. Димотяг.
 23. Шибер. Давач t° газів.
 24. Димохід.
 25. Давачі t° води.
 26. Насос.
 27. Подача води.
 28. Вентиль.
 29. Зворотня вода.
 30. Люк для чистки бункера.

 


       
схема роботи автоматичного піролізного котла

Пульт керування регулює подачу сипкого палива і піддуву в залежності від температури води на виході з котла, та температури топочних газів. 

Різниця температур прямої і зворотньої води у твердопаливний котел не повинна перевищувати 15°С.

При роботі котла на пелетах (висока питома вага і хороша "сипучість") у бункері встановлюється пелетний подавач.

При роботі котла на тирсі, стружці або трісці (низька питома вага і погана "сипучість") у бункері встановлюється "плаваючий" обвалювач, який запобігає "зависанню" палива.

При недостатній тязі димоходу встановлюється витяжний вентилятор (опція) який створює необхідну тягу у котлі, що забезпечує стабільність горіння палива.

Вентилятор піддуву і димотяг обладнані плавним регулюванням продуктивності.

Конструкція каналу топочних газів забезпечує вловлювання попелу за принципом циклона.

Твердопаливні котли необхідно встановлювати в окремих опалюваних приміщеннях з вільним доступом повітря.

ВІДМІННОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ

від звичайних твердопаливних котлів:

Велика економія коштів і швидка окупність інвестицій.
(При переході на опалення деревиною у порівнянні з газом, рідким паливом, електроенергією).

Високий коефіцієнт корисної дії у порівнянні до звичайних твердопаливних котлів, які потребують постійного підкидання палива. (Газотрубний теплообмінник забезпечує рівномірний нагрів теплоносія).
Високий ККД котла - це економія палива, теплової енергії, грошей, та Вашого часу і праці на завантаження палива!

Практично повне спалювання сипких відходів деревини з утворенням мінімальної кількості попелу.
(Забезпечується поєднанням піролізного і класичного режимів спалювання).

Можливість рідше чистити котел. Менше "заростання" теплообмінника продуктами горіння. (Високотемпературна зона топки забезпечує ефективне допалювання летючих частинок палива).

         
від котлів на пелетах інших виробників:

Можливість ефективної роботи на подрібнених відходах деревини більшої абсолютної вологості - до 40%.  (Піролізні котли інших виробників працюють тільки на пелетах або дровах вологістю до 20%). 

Можливість спалювання дров та деревних брикетів у топці котла, яка виконана у збільшених розмірах.

Можливість одночасного спалювання сипкого палива в автоматичному режимі і дров у ручному режимі.

Тривалий час горіння одного завантаження сипкого палива у бункер - до 16 діб!

 

Універсальність до різних видів сипкого палива. (Можливість спалювати змішане паливо різної вологості щільності і форми).  

 

Висока надійність системи подачі палива. (Відсутність механічних елементів, які можуть виходити з ладу, імовірний ремонт - це тільки заміна паса. Автоматичне усунення заклинювань шнеку подачі палива, в т.ч.при випадковому потраплянні кусків палива розміром більше 15 мм.)

 


Процес спалювання деревини є більш екологічно чистий у порівнянні до інших видів палива (газ, вугілля, мазут і т.п.). Концентрації забруднюючих речовин атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації і є нижчими від чутливості вимірювальних приладів.


Універсальні котли серії "СТОЖАРИК" є оригінальною розробкою інженера Мирослава Маруняка, технічного директора СП "Ройек-Львів", зконструйованою на основі 17-річного досвіду виробництва і експлуатації понад 800 промислових енергетичних комплексів автоматичного спалювання відходів деревини.

Твердопаливні котли "Стожарик" виготовляються у відповідності до ТУУ 193 72017.001-2000, отримали сертифікат відповідності, санітарно-епідеміологічний висновок та відповідають критеріям:

Простота - Надійність - Раціональна ціна

                       

DEVELOPED BY SEVEN 2010
  
ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ